Informator

60 lat Wisły

lipiec 13, 2022
Na różne sposoby można celebrować rocznice wydarzeń - jedni czują się dobrze na  rozmaitych sesjach naukowych, inni w trakcie patetycznych akademii, a pewnie większość woli wybrać się na spotkania towarzyskie z muzyką. Najgorzej mają oficjele - muszą być wszędzie :P
A to ciekawe!

Niecodzienne dekoracje

lipiec 12, 2022
Zbierając grzyby albo chrust :) zwróćmy uwagę też na małe kawałki drewna o dziwnych kształtach. W domu z tych kawałków możemy wyczarować takie cudeńka, jak te na zdjęciach. Odrobinka wyobraźni i... satysfakcja gwarantowana!
A to ciekawe!

Miasto, w którym ludzie stają się bogami

lipiec 08, 2022
Jakkolwiek dziwnie to brzmi, wiele gwiazd muzyki, celebrytów i zwykłych Kowalskich, odwiedza jedno z najbardziej imponujących i mistycznych starożytnych stanowisk archeologicznych.  
Informator

Kalejdoskop Radia Awangarda 4.07.2022

lipiec 04, 2022
Dziś, z okazji DNIA NIEPODLEGŁOŚCI w USA zabieram Was w muzyczną podróż po amerykańskich miastach.
Informator

Zaproszenie do Krakowa (ale czy do Krakowa trzeba zapraszać?)

lipiec 03, 2022
Letnie Tanie Kinobranie to niezwykły festiwal filmowy! Dlaczego niezwykły? Ano dlatego, że w Krakowie, że w Kinie Pod Baranami, że będzie trwał prawie dwa miesiące, że zostanie zaprezentowanych ponad 100 filmów w ciągu ośmiu tematycznych tygodni i - co nie…
A to ciekawe!

Saharyjskie temperatury przed nami - jak sobie z nimi radzić?

czerwiec 30, 2022
To tylko kilka przykładów. Może ktoś ma jakiś inny, sprawdzony sposób?
Kalendarium

Tesla czy Rubens?

czerwiec 28, 2022
Najdroższy obraz flamandzkiego mistrza baroku - Petera Paula Rubensa - "Rzeź niewiniątek", zostało sprzedane w domu aukcyjnym Sotheby's za 49,5 mln funtów. Przeliczając funty na dolary po dzisiejszym kursie, wychodzi nam 61 407 750,00 dolarów.  Najdroższy model Tesli (Tesla Model…
A to ciekawe!

Jak zatrzymać młodość i smukłą sylwetkę

czerwiec 27, 2022
Żyli długo i szczęśliwie, przy tym nadal pięknie wyglądali – taka modyfikacja zakończenia dawnych bajek, która... może kiedyś się spełni.
Informator

Najlepszy zestaw relaksacyjny!

czerwiec 23, 2022
Działa – przetestowałem i mogę z czystym sumieniem polecić każdemu :)  

Wybory uzupełniające w Istebnej

ZARZĄDZENIE NR 358/2015 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 22 lipca 2015 r.
 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 6

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Łukasza Piotra Calik  przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Istebna w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 6

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072), w związku z postanowieniem nr DBB-763-7/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Łukasza Piotra Calik (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 16 lipca 2015 r., poz. 3975), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Łukasza Piotra Calik  przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Istebna w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 6.
 
§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.
 
§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 11 października 2015 r.
 
§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Wojewoda Śląski
 
Piotr Litwa
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 358/2015     
Wojewody Śląskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.
 
KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna
 

Termin wykonania
czynności wyborczej*)
Treść czynności wyborczej
do dnia 23 lipca 2015 r.
 • podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 6
do dnia 2 sierpnia 2015 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Istebna, informacji o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Istebna, w okręgu wyborczych nr 6
do dnia 12 sierpnia 2015 r.
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej
do dnia 17 sierpnia 2015 r.
 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej
do dnia 1 września 2015 r.
do godz. 2400
 
 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 6, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna
do dnia 11 września 2015 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Istebna, informacji o numerze i granicach części obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Istebnej, właściwej dla głosowania korespondencyjnego i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika oraz o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Istebnej
do dnia 20 września 2015 r.
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Istebnej numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w okręgu wyborczym nr 6
 • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Istebnej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Istebnej
 • sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Istebna
 • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
do dnia 21 września 2015 r.
 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
do dnia 2 października 2015 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
w dniu 9 października 2015 r.
o godz. 2400
 • zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 10 października 2015 r.
 • przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Istebnej spisu wyborców
w dniu 11 października 2015 r.
godz. 700–2100
 • głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.